Oversikten viser revisjonshistorikk for Bert Kaempfert

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 04.03.2013 17:49 nag2rom