Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bernhard Severin Ingemann

Også kjent som: B.S. Ingemann

Dansk salmedikter som levde fra 28. mai 1789–24. februar 1862. Han skrev mange salmer som er kjente i Norge, blant annet laget han den oversettelsen av «Stille Nacht, heilige Nacht» som ble brukt i Norge som «Glade jul».

Dansk salmedikter som levde fra 28. mai 1789–24. februar 1862. Han skrev mange salmer som er kjente i Norge, blant annet laget han den oversettelsen av «Stille Nacht, heilige Nacht» som ble brukt i Norge som «Glade jul».