Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Beautifull Destruction / The Andrew Lovett Band

Gruppen ga ut første albumet under navnet Beautifull Destruction med to 'L'´er. Album nummer to, Soul Hunter ble den ekstra 'L'´n fjernet. På det siste albumet ble navnet Beautiful Destruction fjernet og erstattet med 'The Andrew Lovett Band'. Dette albumet var en blanding av 'live' opptak fra Stavanger og studioinnspillinger i Bob Lamb´s studio i Birmingham, England.

Gruppen ga ut første albumet under navnet Beautifull Destruction med to 'L'´er. Album nummer to, Soul Hunter ble den ekstra 'L'´n fjernet. På det siste albumet ble navnet Beautiful Destruction fjernet og erstattet med 'The Andrew Lovett Band'. Dette albumet var en blanding av 'live' opptak fra Stavanger og studioinnspillinger i Bob Lamb´s studio i Birmingham, England.

Medlemmer

Hans-Jacob Guldberg Saksofon, koring (1992-1997)