Oversikten viser revisjonshistorikk for Bård Tufte Johansen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, medlemmer 14.09.2014 16:46 karjo