Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Bert Jansch

Engelsk visesanger og gitarist

Engelsk visesanger og gitarist

Medvirker på

Finn Kalvik
Kom ut kom fram arrangør
1979
Finn Kalvik
Finn
1972