Oversikten viser revisjonshistorikk for Augusta Charlotte Lönborg-Nordberg

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, alias, fødsel/opprinnelse 07.10.2012 13:57 MaritJ