Oversikten viser revisjonshistorikk for Audun Kleive

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 06.11.2015 13:12 karjo