Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Atle Ringdalen Andersen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 08.07.2013 11:37 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 24.10.2012 10:48 osanlifo