Matched: artister/(.*)/(.*)

Oversikten viser revisjonshistorikk for Atle Nymo Kvartett

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse 22.04.2013 22:45 MaritJ
fødsel/opprinnelse, medlemmer 22.04.2013 22:44 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 22.04.2013 22:44 MaritJ