Gjør endringer

Astri Skarpengland

Født: 29. oktober 1968