Oversikten viser revisjonshistorikk for Åsne Valland Nordli

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 18.09.2014 20:49 karjo