Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Asmund Bjørken sekstett

Også kjent som: Asmund Bjørkens Sextet

Medlemmer:
Asmund Bjørken, Jan Erik Kongshaug, Oddmund Finnseth, Ove Bjørken, Sven Nyhus, Tore Løvgreen

Medlemmer:
Asmund Bjørken, Jan Erik Kongshaug, Oddmund Finnseth, Ove Bjørken, Sven Nyhus, Tore Løvgreen

Medvirker på

Diverse artister
Norsk brygg utøver
2010