Matched: artister/(.*)

Relaterte biografier

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Asmund Bjørken

Født: 19. august 1933
Død: 29. januar 2018

Trekkspiller og saksofonist, f. 19.8.1933 i Verdal. Aktiv både i gammeldansensembler og som jazzutøver på trekkspill og saksofon. På 50-tallet etablerte Bjørken seg i Trondheim, og ble en aktiv musiker i diverse sammenstillinger, på saksofon ofte i en bop­preget stil. Han ledet etter hvert egne band, og blant hans faste medspillere er Kjell Johansen, Kalle Holst, Jarle Krokstad og Bjørn Alterhaug. Han fikk norsk jazz' høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, i 1972. I 1998 fikk han Nord-Trøndelag fylkes.. Les mer..

Trekkspiller og saksofonist, f. 19.8.1933 i Verdal. Aktiv både i gammeldansensembler og som jazzutøver på trekkspill og saksofon.

På 50-tallet etablerte Bjørken seg i Trondheim, og ble en aktiv musiker i diverse sammenstillinger, på saksofon ofte i en bop­preget stil. Han ledet etter hvert egne band, og blant hans faste medspillere er Kjell Johansen, Kalle Holst, Jarle Krokstad og Bjørn Alterhaug. Han fikk norsk jazz' høyeste utmerkelse, Buddy-prisen, i 1972.

I 1998 fikk han Nord-Trøndelag fylkes kulturpris, mens han i 2003 mottok han Verdal kommunes kulturpris. Samme år kom biografien Spellemann «på gammel rutine og støgg mistanke» ut. Han har dessuten vært aktiv innen arrangementer for eldre, og som deltager i seniorteateret Hagergrynkompaniet.

I 2013 fikk Bjørken Kongens Fortjenestemedalje for 'sin uvanlig lange innsats som utøver og aktiv musiker, som leder for en lang rekke band og orkestre, men også som komponist'. Han pendler mellom Trondheim og Verdal, og har sin musikalske base begge steder.

Hele eller deler av biografien er hentet fra boken "Norsk pop- og rockleksikon" fra Vega Forlag (2013). Redaktører for boken er Jan Eggum og Jon Vidar Bergan. Bidragsytere er Willy B, Arvid Skancke-Knutsen, Øyvind Holen, Svend Erik Løken Larsen, Vidar Vanberg, Marta Breen, Trond Blom, Eirik Kydland, Bård Ose, Siren Steen og Frode Øien. Boken kan kjøpes hos bokhandlerne eller bestilles direkte fra www.vegaforlag.no.