Oversikten viser revisjonshistorikk for Asle Nilsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
medlemmer 28.08.2015 10:32 nag2rom
fødsel/opprinnelse 18.10.2012 19:24 nag2rom
fødsel/opprinnelse, bilder 07.10.2012 19:16 nag2rom