Gjør endringer

Arthur Kevess

Medvirker på

Bente Kahan
Jewish Songs - Home oversetter
2000
Sandefjord Jentekor
Hymn to Freedom oversetter
1990