Oversikten viser revisjonshistorikk for Arild Andresen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 21.05.2014 13:28 ASK64
fødsel/opprinnelse, biografi 21.05.2014 13:27 ASK64
fødsel/opprinnelse, biografi 21.05.2014 13:19 ASK64
fødsel/opprinnelse, biografi 21.05.2014 13:16 ASK64