Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Anton Karas

Født: 7. juli 1906
Død: 10. januar 1985

Zitterspiller fra Østerrike. Kjent for å ha komponert filmmusikken til Den tredje mann «Harry Lime theme» i 1949, som også Leif Juster hadde suksess med rundt 1950.

Senere spilte også Øystein Sunde melodien på Klå i 1974.

Zitterspiller fra Østerrike. Kjent for å ha komponert filmmusikken til Den tredje mann «Harry Lime theme» i 1949, som også Leif Juster hadde suksess med rundt 1950.

Senere spilte også Øystein Sunde melodien på Klå i 1974.