Oversikten viser revisjonshistorikk for Anton Bruckner

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, biografi 26.02.2014 19:54 karjo