Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Anthony Buckeridge

Født: 20. juni 1912
Død: 28. juni 2004

Engelsk. Forfatteren bak Stompa-bøkene som har vært oversatt til norsk av Nils Reinhardt Christensen som også stod bak dramatisering for Lørdagsbarnetimen i NRK på sluttet av 1950-tallet, og som har blitt utgitt som lydbøker i senere år.

Engelsk. Forfatteren bak Stompa-bøkene som har vært oversatt til norsk av Nils Reinhardt Christensen som også stod bak dramatisering for Lørdagsbarnetimen i NRK på sluttet av 1950-tallet, og som har blitt utgitt som lydbøker i senere år.