Oversikten viser revisjonshistorikk for Anne Mette Torp

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse, sted 21.05.2014 13:58 ASK64