Oversikten viser revisjonshistorikk for Anne May Skagmo

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 07.06.2015 20:56 karjo