Oversikten viser revisjonshistorikk for Anne May Riseth

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 21.06.2013 07:59 MaritJ
fødsel/opprinnelse, sted 21.06.2013 07:58 MaritJ