Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Anne C. Eriksen

Født: 13. februar 1952
Fra: Oslo

Medlem i

Florrie & Nattergalene Bass (1984 - 2002)

Medlemmer

Papuga Bass (1982 - 1985)