Gjør endringer

Anne-Gunn Gangstø

Medvirker på

Diverse artister
Tiddelibom (Bodø Rockeklubb 1979-1994)
1994
Turtle Race
Flip Floating utøver
1992