Oversikten viser revisjonshistorikk for Anna Pettersdatter Melkild

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 04.02.2014 10:14 ASK64