Gjør endringer

Anna Myrberg

Også kjent som: Svarta Masken

Medvirker på

Freddy Kristoffersen
Freddy Kristoffersens 40 beste tekstforfatter
1992