Gjør endringer

Ann-Beth Solvang

Medvirker på

Alta Motettkor, Ottar Grimstad
Den Store Stjerna vokalist
2005