Oversikten viser revisjonshistorikk for Anja Samsonsen

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse, sted 24.07.2013 13:22 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 06.10.2012 21:11 MaritJ