Fra Rockheims samlinger

  • Plakat
Se mer på Digitalt Museum

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Angst

Dannet: 1990
Fra: Oslo / Bærum

Medlemmer

Anders Gerner Trommer
Arne Skagen Gitar

Utgivelser (singel/EP)

Angst
Angst / Idora
1993
Angst
Angst
1992
Angst
Frykt / Dumhetens Disipler
1991