Gjør endringer

Andrew Wright

Medvirker på

Just 4 Fun
Ren 60 komponist;tekstforfatter
1990
New Jordal Swingers
Rock Machine komponist;tekstforfatter
1974