Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Andres Nibstad

Fra: Gol

Medlem i

Andres Nibstads ensemble Orkesterleder, trekkspill, komponist

Medvirker på

Magne Fremo, Nesbyen Hornmusikklag
Musikk - og Bilder komponist
1999