Gjør endringer

Andreas Rugås

Medvirker på

Ståle Paulsen
Slåtter fra Helgeland sitert musikk
1993