Oversikten viser revisjonshistorikk for Andreas Orheim

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, fødsel/opprinnelse 10.04.2013 09:07 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 30.10.2012 18:39 MaritJ