Oversikten viser revisjonshistorikk for Andreas Emil Hjertaker

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse 26.07.2013 09:47 MaritJ