Oversikten viser revisjonshistorikk for Anders Haagensli

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.06.2013 07:40 MaritJ
fødsel/opprinnelse 10.06.2013 07:37 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, sted 10.06.2013 07:30 MaritJ