Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Alver

Også kjent som: Jonas Alver

Medlem i

Dødheimsgard Bass (1996)
Emperor Bass (1995 – 1998)