Oversikten viser revisjonshistorikk for Alex Colin-Tocquaine

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
navn, fødsel/opprinnelse 10.07.2013 12:11 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 12:09 MaritJ