Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Albert Lortzing

Født: 23. oktober 1801
Død: 21. januar 1851

Tysk komponist som blant annet har skrevet operaen Der Waffenschmied.

Tysk komponist som blant annet har skrevet operaen Der Waffenschmied.