Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

Åke Wassing

Medvirker på

Diverse artister
Glade minner II - 14 melodier utvalgt av ukebladet Hjemmet's lesere komponist;tekstforfatter
1985
Åse Thoresen, Børt Erik Thoresen
Folkelige viser komponist
1969