Oversikten viser revisjonshistorikk for Aina (2)

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 22.05.2014 08:36 ASK64
navn, fødsel/opprinnelse 20.05.2014 13:39 ASK64