Oversikten viser revisjonshistorikk for Agony

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
alias, død/splittelse, biografi 10.07.2013 09:34 MaritJ
alias, død/splittelse, medlemmer 10.07.2013 09:32 MaritJ
navn, alias, fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 09:29 MaritJ