Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Agnar Lirhus

Født: 4. januar 1978
Fra: Moss

Medlem i

Superfamily Bass (2003 - 2006)