Gjør endringer

Åge Jensen

Medlem i

Baiage Trommer (opprinnelig, ca. 1977- 1978)
Stavangerensemblet Bas (1976 - 1978)