Oversikten viser revisjonshistorikk for Adolf Østbye

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi, sted 04.10.2014 15:53 ASK64
fødsel/opprinnelse, biografi, bilder 04.10.2014 15:52 ASK64