Oversikten viser revisjonshistorikk for Ådne Hovda

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, sted 10.07.2013 07:34 MaritJ
navn, fødsel/opprinnelse 11.10.2012 16:31 MaritJ