Matched: artister/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ada Skolmen

Norsk skuespiller som var den første som spilte Pippi Langstrømpe på teater i Norge i 1950.

Norsk skuespiller som var den første som spilte Pippi Langstrømpe på teater i Norge i 1950.

Medvirker på

Leif Juster
Den få`kke du
2005