Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ada Haug

Mest kjent som NRK-medarbeider, men hun var også medlem i Visens Venner.

Mest kjent som NRK-medarbeider, men hun var også medlem i Visens Venner.

Medvirker på

Diverse artister
41 viser ved Visens Venner
1974