Oversikten viser revisjonshistorikk for Aage Haugland

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
fødsel/opprinnelse, biografi 03.07.2016 12:00 karjo