Matched: artister/(.*)
Gjør endringer

41 3;19-26

Medvirker på

Con Brio
Norsk og Engelsk Kirkemusikk tekstforfatter
1999
Schola Cantorum
Nystedt - Sacred Choral Music tekstforfatter
1999