Gjør endringer

/fra/ Bibelen:Åp 7;9-12

Medvirker på

Egil Hovland, Nordstrand Kirkekor
Alle Helgens Messe tekstforfatter
1976